KONTAKT

Forespørsel om leie av lokaler, rettes til:


Hartveit Eiendom AS, org. nr. 912 435 296

v/ Berit Hartveit

Møllendalsveien 17

5009 Bergen


tlf: +47 970 98 394


e-post: berit.h@online.no