ATELIERENE

Atelierene i Møllendalsveien 15 og 17 leies ut til billedkunstnere, kunsthåndverkere, designere, arkitekter og fotografer. Etablering av atelierene har skjedd i nært samarbeid med leietakerne, og har foregått over flere år. De første atelierene ble etablert i 4. og 5. etasje i Møllendalsveien 17 i 2003. Etterhvert som det har blitt ledig lokaler i næringsbyggene har antall atelierer økt. Samlet atelierareal utgjør nå cirka 1.900 m2, og rommer 45 personer fordelt på totalt 20 enkeltatelierer og fellesatelierer. Størrelsen på atelierene varierer fra 20 m2 til 240 m2.


Møllendalsveien 15 og 17 består av tre separate bygg.Vestre bygg har adresse Møllendalsveien 15, mens østre og midtre bygg har adresse Møllendalsveien 17. Deler av Møllendalsveien 17 har inngang fra bakplass mot Klaus Hanssensvei.


Under er oversikt over nåværende leietakere, sortert etter sted i bygget.


De fleste av leietakerne har egen hjemmeside. Hvis du vil se informasjon om en bestemt leietaker kan du gå til alfabetisk liste, og klikke deg inn på websiden til vedkommende


MØLLENDALSVEIEN 15, 2. ETASJE


Vestre bygg. Inngang fra utvendig trapp mellom Møllendalsveien 15 og 17.


Klikk her for etasjeplan

2. etasje, atelier 15

Thor Brødreskift

www.tbfoto.no

thor@tbfoto.no

+47 970 90 079MØLLENDALSVEIEN 17, 2. ETASJE


Midtre bygg. Inngang utvendig trapp mellom Møllendalsveien 15 og 17, eller glassdør fra bakplass mot Klaus Hanssensvei.


Klikk her for etasjeplan

2. etasje, atelier 17

Bjørn Finne

bjoern.finne@yahoo.no

+47 911 07 813MØLLENDALSVEIEN 17, 3. - 5. ETASJE


Midtre bygg. Inngang glassdør fra bakplass mot Klaus Hanssensvei.


Klikk her for etasjeplaner

3. etasje, atelier 13

Berit Hartveit

www.berithartveit.no

berit.h@online.no

+47 970 98 3943. etasje, atelier 18

Hilde Skjeggestad

www.skjeggestad.org

hilde@skjeggestad.org

+47 979 82 0844. etasje, atelier 1

Harald E. Tørresen

www.haraldtorresen.net

harald.torresen@gmail.com

+47 913 77 2354. etasje, atelier 21

 

Lars Beller Fjetland

www.beller.no

lars@beller.no

+47 936 26 2294. etasje, atelier 2

 
Klara Sofie Ludvigsen

www.klarasofie.com

klarasofie@gmail.com

+47 952 40 935
Vilde Salhus Røed

www.vildesr.com

vildesr@gmail.com

+47 926 23 9924. etasje, atelier 3

 

Berg & Hindenes Design Studio


Steinar Hindenes Design AS

steinar@berg-hindenes.no

+47 907 92 833
Anders Berg Design AS

anders@berg-hindenes.no

+47 907 39 3224. etasje, atelier 4

Rune Kristoffersen

blueinface@gmail.com

+47 992 99 4244. etasje, atelier 5

Solveig Slåttli

solveig.slattli@gmail.com

+47 410 47 079
Aurora Lund Solberg

www.auroralsolberg.com

auroralsolberg@gmail.com

+47 902 49 3504. etasje, atelier 14

Trygve Trohaug

trygve.trohaug@gmail.com

+47 984 41 518Karl Magnus Kolstø

karl.kolsto@uib.no

+47 905 44 6475. etasje, atelier 6/7

Grethe Unstad

www.gretheunstad.com

gretunst@online.no

+47 995 99 5945. etasje, atelier 8

Nina Bang Larsen

www.ninabanglarsen.com

nina.bang.larsen@gmail.com

+47 476 30 7675. etasje, atelier 9

Sigurd Aas Hansen

sigurd_6@hotmail.com

+47 472 66 411
Linda Øgaard

www.logaard.no

linda.ogaard@gmail.com

+47 975 36 295
Masoud Alireza

masoud.alireza85@gmail.com

+47 465 74 346


5. etasje, atelier 10

Tonje Li

www.tonjeli.no

tonjeli@gmail.com

+47 473 08 794
Lena Stenseth

lena.stenseth@gmail.com

+47 957 45 1595. etasje, atelier 11

Kwestan Jamal Bawan

www.kwestan-jamal.com

jkwestan@hotmail.com

+47 909 49 5155. etasje, atelier 12

Gunhild Sannes Larsen

www.gunhildsannes.com

gunhildsanneslarsen@gmail.com

+47 977 74 748

MØLLENDALSVEIEN 17, 3. ETASJE


 Midtre bygg. Inngang borterste dør fra bakplass mot Klaus Hanssensvei.


Klikk her for etasjeplan

3. etasje, atelier 16

Kaleidoscope Nordic AS

mail@kaleidoscope.no

www.kaleidoscopenordic.com

+47 936 76 783
Kvalbein Korsøen Arkitektur AS

www.kkark.no


Philip Kvalbein Hauge

philip@kkark.no

+47 412 03 444
Eva Korsøen

eva@kkark.no

+47 997 08 971

MØLLENDALSVEIEN 17, 1-2. ETASJE


Østre bygg. Inngang fra Møllendalsveien.


Klikk her for etasjeplaner

1. etasje, atelier 20

Tag Team Studio

www.tagteam.cargo.site
Morten Kvamme

morten@tag-team.no

+47 996 72 3742. etasje, atelier 19

Anne Skaansar

anne.skaansar@uib.no

+47 48089678
Trine Hovden

www.trinehovden.no

trinehovden@gmail.com

+47 991 67 003
Heidi Bjørgan

www.heidibjorgan.com

heidibj70@gmail.com

+47 911 57 826
Frøydis Lindén

www.froydislinden.no

froydis.linden@gmail.com

+47 905 52 194
Miriam Carr

miriam.carr@gmail.com

+47 926 00 955
Steffen André Nilsen

nilsensteffen@outlook.com

+47 476 67 018
Tobias Kvendseth

tobiaskvendseth@outlook.com

+47 974 81 309
Veronika Öberg

veronikaoberg1@gmail.com

+46 708 809 688