ATELIERENE

m15-17.no


Kunst i Møllendalsveien 15 og 17


Atelierene i Møllendalsveien 15 og 17 leies ut til billedkunstnere, kunsthåndverkere, designere, og fotografer. Etablering av atelierene har skjedd i nært samarbeid med leietakerne, og har foregått over flere år. De første atelierene ble etablert i 4. og 5. etasje i Møllendalsveien 17 i 2003. Etterhvert som det har blitt ledig lokaler i næringsbyggene har antall atelierer økt. Samlet atelierareal i 2016 utgjør cirka 1 900 m2, og rommer 45 personer fordelt på totalt 20 enkeltatelierer og fellesatelierer. Størrelsen på atelierene varierer fra 20 m2 til 240 m2.


Møllendalsveien 15 og 17 består av tre separate bygg.Vestre bygg har adresse Møllendalsveien 15, mens østre og midtre bygg har adresse Møllendalsveien 17. Deler av Møllendalsveien 17 har inngang fra bakplass mot Klaus Hanssensvei.


Under er oversikt over nåværende leietakere, sortert etter sted i bygget.


De fleste kunstnerne har egen hjemmeside. Hvis du vil se informasjon om en bestemt kunstner kan du gå til alfabetisk liste, og klikke deg inn på websiden til vedkommende


MØLLENDALSVEIEN 15, 2. ETASJE


Vestre bygg. Inngang fra utvendig trapp mellom Møllendalsveien 15 og 17.


Klikk her for etasjeplan

2. etasje, atelier 15

Thor Brødreskift

www.tbfoto.no

thor@tbfoto.no

+47 970 90 079MØLLENDALSVEIEN 17, 2. ETASJE


Midtre bygg. Inngang utvendig trapp mellom Møllendalsveien 15 og 17, eller glassdør fra bakplass mot Klaus Hanssensvei.


Klikk her for etasjeplan

2. etasje, atelier 17

Bjørn Finne

bjoern.finne@yahoo.no

+47 911 07 813MØLLENDALSVEIEN 17, 3. - 5. ETASJE


Midtre bygg. Inngang glassdør fra bakplass mot Klaus Hanssensvei.


Klikk her for etasjeplaner

3. etasje, atelier 13

Berit Hartveit

www.berithartveit.no

berit.h@online.no

+47 970 98 3943. etasje, atelier 18

Hilde Skjeggestad

www.skjeggestad.org

hilde@skjeggestad.org

+47 979 82 0844. etasje, atelier 1

Harald E. Tørresen

www.haraldtorresen.net

harald.torresen@gmail.com

+47 913 77 2354. etasje, atelier 21

 

Lars Beller Fjetland

www.beller.no

lars@beller.no

+47 936 26 2294. etasje, atelier 2

 
Klara Sofie Ludvigsen

www.klarasofie.com

klarasofie@gmail.com

+47 952 40 935
Vilde Salhus Røed

www.vildesr.no

vildesr@gmail.com

+47 926 23 9924. etasje, atelier 3

 

Kobie Nel

kobi3nel@gmail.com

+47 977 50 407
Sara Kollstrøm Heilevang

sara.heilevang@gmail.com

+47 400 85 298
Andreas Dyrdal

andreasdyrdal@hotmail.com

+47 417 39 6704. etasje, atelier 4

Rune Kristoffersen

blueinface@gmail.com

+47 992 99 4244. etasje, atelier 5

Are Hauffen

www.arehauffen.no

arehauffen@gmail.com

+47 416 76 689
Solveig Slåttli

solveig.slattli@gmail.com

+47 410 47 079
Aurora Lund Solberg

www.auroralsolberg.com

aurorasolberg@gmail.com

+47 902 49 3504. etasje, atelier 14

Trygve Trohaug

trygve.trohaug@gmail.com

+47 984 41 518Karl Magnus Kolstø

karl.kolsto@uib.no

+47 905 44 647
Hans Kristian Senneseth

djhaans@gmail.com

+47 995 18 081
Synnøve Stockinger

chimeradragonfang@gmail.com

+47 970 76 768
Roger Storvik

roger.storvik@gmail.com

+47 473 13 2625. etasje, atelier 6/7

Grethe Unstad

www.gretheunstad.com

gretunst@online.no

+47 995 99 5945. etasje, atelier 8

Sveinung Rudjord Unneland

sveinungunneland@gmail.com

+47 482 45 2225. etasje, atelier 9

Kwestan Jamal Bawan

www.kwestan-jamal.com

jkwestan@hotmail.com

+47 909 49 515
Linda Øgaard

www.logaard.no

linda.ogaard@gmail.com

+47 975 36 295
Jannecke Knudsen Heien

www.janneckeheien.no

janneckeheien@gmail.com

+47 995 64 608


5. etasje, atelier 10

Gisle Frøysland

www.220hex.org

gif@piksel.no

+47 906 65 0185. etasje, atelier 11


5. etasje, atelier 12

Borghild Rudjord Unneland

www.bunneland.no

bunneland@gmail.com

+47 911 77 781

MØLLENDALSVEIEN 17, 3. ETASJE


 Midtre bygg. Inngang borterste dør fra bakplass mot Klaus Hanssensvei.


Klikk her for etasjeplan

3. etasje, atelier 16

KnudsenBergHindenes

www.kb-h.no
Petter Knudsen

petter@kb-h.no

+47 936 80 444
Anders Berg

anders@kb-h.no

+47 907 39 322
Steinar Hindenes

steinar@kb-h.no

+47 907 92 833

MØLLENDALSVEIEN 17, 1-2. ETASJE


Østre bygg. Inngang fra Møllendalsveien.


Klikk her for etasjeplaner

1. etasje, atelier 20

Tag Team Studio

www.tag-team.no
Morten Kvamme

morten@tag-team.no

+47 996 72 374
Cecilie Almberg Størkson

cecilie@tag-team.no

+47 997 77 667
Kjetil Frøysaa

kjetil@tag-team.no

+47 411 27 2742. etasje, atelier 19

Lorie Ballage

www.lorieballage.com

lorie.ballage@gmail.com

+47 410 71 720
Trine Hovden

www.trinehovden.no

trinehovden@gmail.com

+47 991 67 003
Heidi Bjørgan

www.heidibjorgan.com

heidibj70@gmail.com

+47 911 57 826
Frøydis Lindén

www.froydislinden.no

froydis.linden@gmail.com

+47 905 52 194
Terese Stenhjem

www.teresestenhjem.wixsite.com/home

terese.stenhjem@gmail.com

+47 926 03 857